Martı Holding

Firmanın ihtiyaçları analiz edilerek karma bir eğitim süreci izlenmiştir. Firmanın yönetimine Temel Bilgisayar Bilimleri, Ms Excel, VBA, Temel Finans Matematiği eğitimleri verilmiştir