DANIŞMANLIK

VERİ ANALİZİ

Veri Temizleme

Veri temizleme eksik, gürültülü ve tutarsız olan verileri iyileştirmek, öte yandan da tutarsız verilerin düzeltilmesi

Veri Bütünleştirme

Birçok farklı veritabanında bulunan verileri birleştirmek, merkez bir veritabanında analiz işlemlerini hazırlanması süreci

Veri Seçme

Büyük hacimli veri kümelerinin, daha küçük hacme indirgemeyi amaçlamaktadır. Bu indirgeme işlemi sonucu veri kümesi daha duru, daha yalın hale gelmektedir

Veri Dönüşümü

Genelleme, Biriktirme, Normalizasyon teknikleri dönüşüm sağlayıp veri madenciliği tekniğinde kullanılabilecek hale dönüşümünü sağlamaktır

Veri Madenciliği

Büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranmasıdır

Değerlendirme

Ölçümleme metodları elde edilmiş bilgiyi temsil eden tutarlı  örüntüleri tanımlamak ve sonuç sunumuna hazırlamak

RİSK YÖNETİMİ

Kuruluşun hedeflerine ulaşma yolundaki tehlikelerin ve belirsizliklerin, tanımlanması, analiz edilmesi ve bunları etkilerinin değerlendirilmesi çalışmalarıdır. Çeşitli tehlikelere ve belirsizliklere karşı kuruluşun gerekli karşı planlarını hazırlaması riskin yönetilmesi süreçleridir.

 

[/span12]